Türkiye Cumhuriyeti

T.C. Riyad Büyükelçiliği

Bilgi Notları

Nüfus Cüzdanlarının Posta ile Gönderilmesi uygulaması hakkında bilgi notu , 12.08.2011

1) Bilindiği üzere, nüfus cüzdanı başvurularının, başvuran kişinin kimliğinin tespiti amacıyla şahsen yapılması gerekmektedir. Ancak, başvuruyu takiben ilgili nüfus idarelerinden alınan cevap sonucu düzenlenecek nüfus cüzdanları taahhütlü posta yoluyla gönderilebilecektir.

2) Diğer taraftan, www.e-konsolosluk.net sayfasında yer alan doğum tescil dilekçesinin eksiksiz doldurularak Başkonsolosluğumuza gönderilmesi suretiyle doğum bildirimi yapılabilecektir.  Dilekçe ile birlikte;

- Evlilik içi doğumlarda 

1. çocuğun doğum belgesinin aslı

2. anne babanın evlenme cüzdanının ve nüfus cüzdanlarının fotokopileri

- Evlilik dışı doğumlarda

1.doğum belgesinin aslı

2.annenin nüfus cüzdanının fotokopisi

- Annenin boşanmış olması halinde kesinleşmiş mahkeme kararı

Başkonsolosluğumuza posta ile gönderilebilecek, çocuğun nüfus kaydı yapıldığında nüfus cüzdanı tanzim edilerek, yine posta ile ilgiliye ulaştırılacaktır.

Nüfus cüzdanı tanzimi için 2 Euro harç bedeli, 2 Euro taahhütlü posta bedeli olarak toplam 4 Euro'nun yukarıdaki internet sayfasında belirtilen banka hesabına havalesi gerekmektedir.

Doğumdan itibaren, Nüfus Kanunu ve ilgili yönergelerde öngörülen süre içerisinde (yurt dışında altmış gün içerisinde) yapılan bildirimlerde 4 Euro posta ücreti,   bildirimin bu süreden sonra yapılması halinde ise 11 Euro gecikme cezası ve 4 Euro posta ücreti ile birlikte toplam 15 Euro  aynı banka hesabına   havale  edilecektir.