Türkiye Cumhuriyeti

T.C. Riyad Büyükelçiliği

Bilgi Notları

Yurtdışındaki Vatandaşlarımızın Vergi Mükellefiyeti , 12.08.2011

1. Türk Vergi Mevzuatına göre, Türkiye'de yerleşmiş olanlar Türkiye içinde ve dışında elde ettikleri tüm kazançlar üzerinden "Tam Mükellefiyet" esasına göre vergilendirilmektedirler.
2. Türkiye'de yerleşmiş olmayan yurt dışındaki vatandaşlarımızın ise sadece Türkiye'de elde ettikleri kazançlar vergiye tabidir: Bu mükellefiyet şekli "Dar Mükellefiyet" olarak kabul edilmektedir.

3. Yurt dışında oturma ve çalışma izni alan vatandaşlarımız bu ülkelerde çalışmakta ve geçimlerini sağlamak için ekonomik faaliyetlerini bu ülkede sürdürmektedirler. Bu itibarla, bu ülkelerde geçerli olan vergi sistemine tabi bulunmaktadırlar.

4. Yurt dışındaki vatandaşlarımızın, Türkiye'de elde ettikleri kazançlarının vergilendirilmesinde ise Türk Vergi Kanunları ve İkili Vergi Anlaşmalarının birlikte dikkate alınması gerekir.

Ülkemizin, yurt dışında yaşayan vatandaşlarımızın bulundukları ülkelerin çoğunluğu ile ikili vergi anlaşmaları bulunmaktadır (Yurt dışında en çok vatandaşımın yaşadığı Almanya ile de 1985 yılında söz konusu anlaşma imzalanmıştır ). Bu anlaşmalarla belirlenen esaslara göre, vatandaşlarımızın bulundukları ülkeler "Yerleşilmiş Ülke" olarak vergileme hakkına sahiptir. Buna karşılık Türkiye de "Kaynak Ülke" olarak vergileme hakkını sürdürmektedir.

5. Yurt dışındaki vatandaşlarımızın Türkiye'de elde ettikleri kazançların vergilendirilmesinde, kaideten kesinti suretiyle vergilendirme usulü uygulanmaktadır. Burada amaç, vatandaşlarımızın beyanname verme zorunluluğunda kalmadan, basit usulde vergilendirilmesini sağlamaktır.

Buna göre, yurt dışında oturan vatandaşlarımızın Türkiye'de elde ettikleri gelirlerin, sadece "Ücret, serbest meslek kazancı, menkul ve gayrimenkul sermaye iratları, kar payları, değer artış kazançları veya arizi kazançlardan" ibaret olması ve bu gelirlerin tevkif suretiyle vergilendirilmesi kaydıyla, beyan edilmesine gerek bulunmamaktadır.

Böylece yurt dışında yaşayan vatandaşlarımızın, beyanname düzenleme, taksit dönemlerinde vergi ödeme gibi bazı işlemlere gerek kalmadan tevkif suretiyle vergilendirilmeleri sağlanmıştır.

6. Yurt dışında yaşayan vatandaşlarımızın Türkiye'de elde ettikleri kazançları nedeniyle, yerleşik bulundukları ülkede de vergi ödemek zorunda kalmamaları için ikili vergi anlaşmaları yapılmaktadır. Bu anlaşmalarla, Türkiye'de elde edilen gelirler istisna edilmekte veya bu gelirlerin yerleşik ülkede de vergilendirilmesi halinde Türkiye'de ödenen vergiler mahsup edilmektedir. Böylece vatandaşlarımızın mükerrer vergi ödemeleri önlenmiş olmaktadır.