Türkiye Cumhuriyeti

T.C. Riyad Büyükelçiliği

Bilgi Notları

Yurtdışı Borçlanmalarda Prime Esas Kazancın Tespiti ile ilgili bilgiler , 24.08.2011

T.C.
SOSYAL SİGORTALAR KURUMU BAŞKANLIĞI
Sigorta İşleri Genel Müdürlüğü Yurtdışı İşçi Hizmetleri Daire Başkanlığı


SAYI : B.13.2.SSK.5.01.11.00 / XI-031-958306 ANKARA
KONU : Yurtdışı Borçlanmalarda Prime 12.12.2005
Esas Kazancın Tespiti

GENELGE
8 - 29 EK
 Yurtdışı hizmet borçlanması yapmak suretiyle kazanılan hizmetlerde prime esas kazançların belirlenmesi konusunda Kurumumuz Başkanlık Müfettişlerince yapılan incelemelerde tespit edilen hususlar da göz önünde bulundurularak, izlenecek usul ve esasların aşağıda belirtildiği şekilde yapılması uygun görülmüştür.

            3201 sayılı Kanunun 5. maddesi son fıkrasına göre herhangi bir sosyal güvenlik kuruluşuna tabi hizmeti bulunmayan istek sahiplerinin ilk işe giriş tarihleri, borçlarının tamamını ödedikleri tarihten borçlandıkları gün sayısı kadar geriye gidilmek suretiyle belirlendiğinden ;

Borçlanılan prime esas gün sayısı ilgili aylara mal edilecek, borçlanma karşılığı elde edilen prime esas kazanç, en son borçlanma tutarının ödendiği tarihteki prime esas asgari kazanca oranlanarak, söz konusu oran ilgili ayın asgari prime esas kazancı ile çarpılarak bulunan tutar, ilgili ayın prime esas kazancı kabul edilecektir. Ancak hesaplanan prime esas kazanç hiçbir suretle o ayın prime esas azami kazancını geçemeyecektir.

Buna göre yurtdışında geçen hizmetlerini borçlanmış olan sigortalıların borçlandığı hizmetlere göre 2000 yılından önce ve 2000 yılından sonra prime esas kazançlarının tespiti aşağıda muhtelif örneklerde belirtildiği şekilde yapılacaktır.

ÖRNEK  1 :

Borçlanma Süresi                     : 01.09.1990-31.08.2005 = 5400 Gün

İ.İ.G.T                                     : 20.12.1990

2000’den önceki gün sayısı      : 3360 gün

2000’den sonra gün sayısı        : 2040 gün

Borçlanma talep tarihi   : 15.10.2005

Borç ödeme tarihi                    : 18.12.2005 (1.ödeme)

Borç ödeme tarihi                    : 20.12.2005 (2.ödeme)

Tahsis talep tarihi                     : 21.12.2005

Dolar kuru                               : 1.360.000.-TL (en son borç ödeme tarihindeki döviz kuru)

 

Mithatpaşa  Cad.  No : 7  06437  Sıhhiye – ANKARA

Telefon    :   (+ 90 312) 431 22 73  Faks (+ 90 312) 435 32 14

S.S.K. Web sayfası :  http://www.ssk.gov.tr,  e-posta : yurtdisi @ ssk. gov. tr

1.360.000 x 3,5 x 100:20 X 30 = 714.000.000.-TL  (Aylık prime esas kazanç)

Borçlanma tutarını en son ödediği 20.12.2005 tarihindeki prime esas asgari aylık kazanç : 488.700.000.-TL

Oran : 714.000.000: 488.700.000 = 1.4610