Türkiye Cumhuriyeti

T.C. Riyad Büyükelçiliği

Bilgi Notları

Faiz Gelirlerinin vergilendirilmesi , 24.08.2011

1. Yurt dışında yaşamakta olan vatandaşlarımızın çoğunluğu, tasarruflarını Merkez Bankasına veya Türkiye'deki diğer bankalara yatırmakta veya Devlet Tahvili/Hazine Bonosu alarak değerlendirmektedirler. 2. Çalışma veya oturma izni alarak 6 aydan fazla bir süredir yurt dışında yaşamakta olan vatandaşlarımızın, sözkonusu mevduatları nedeniyle elde ettikleri faiz gelirleri ile Devlet tahvillerinden elde ettikleri faiz gelirleri için, bu gelirlerin tevkifata tabi tutulması kaydıyla, beyanname vermelerine gerek bulunmamaktadır.

3. Sadece tevkif suretiyle vergilendirme yapılabilmesi için, vatandaşımızın yurt dışında ikamet etmesi ve elde edilen gelirden vergi kesintisi yapılmış olması gerekir. Vatandaşlarımızın Türkiye'de elde ettikleri ve vergi kesintisine tabi tutulmamış sözkonusu gelirleri için ise beyanname vermeleri gerekir.

Öte yandan, Türkiye'de yerleşik olanların elde ettikleri menkul sermaye iratlarının belirlenen miktarları aşması halinde beyan zorunluluğu doğabilmektedir. Bu itibarla yurt dışında yaşıyor olmak, gelirlerin beyanı bakımından önem taşımaktadır.

4. Mevduat faizleri ile döviz tevdiat hesaplarına yürütülen faizlerden yüzde (16) oranında vergi kesintisi yapılmaktadır. Devlet Tahvili ile Hazine Bonosu faizlerinde ise tevkifat oranı yüzde (0)' dır.