Türkiye Cumhuriyeti

T.C. Riyad Büyükelçiliği

Bilgi Notları

Kira Gelirlerinin beyanı , 24.08.2011

Türkiye'deki bina, arsa ve arazilerden elde edilen kira gelirleri "Gelir Vergisi"ne tabi bulunmaktadır. Bu itibarla yurt dışındaki vatandaşlarımızın kira gelirlerini, kanunda aranan belirli şartlar içerisinde beyan etmeleri gerekmektedir.

1. Türkiye'de mesken olarak kiraya verilen binalardan elde edilen gelirlerin belirli bir kısmı vergiden istisna olup, bu miktarın üzerinde gelir elde edenlerin bu gelirlerini beyan etmeleri zorunludur.

2002 yılında elde edilen kira gelirlerinin istisna miktarı 750 milyon TL olarak belirlenmiştir. Bu itibarla, bu miktarın üzerinde gelir elde edenlerin bu gelirlerini beyan etmeleri gerekir.

(2003 yılında elde edilen kira gelirlerinin ise 1.500.000.000 milyon lirası vergiden istisna edilmiştir.)

2. İşyeri olarak kiraya verilen binalarda ise vergi tevkifatı yapılması zorunludur. Yurt dışındaki vatandaşlarımızın bu durumda beyanname vermeleri gerekmez.

3. Türkiye'de elde edilen gelirler sadece kira gelirlerinden ibaret ise, bu gelirler bir sonraki yılın Ocak ayında beyan edilecektir. Örneğin 2002 yılında elde edilen kira gelirleri için, 2003 yılının Ocak ayında beyanname verilecektir.

4. Gelir vergisinde "Aile Reisi Beyanı" kaldırıldığından eşler ve çocukların kira gelirleri ayrı beyanname ile beyan edilecektir.

5. Kira gelirleri nedeniyle ödenecek gelir vergisi, Ocak, Nisan ve Temmuz aylarında olmak üzere 3 eşit taksitte ödenir.

6. Kira gelirleri nedeniyle ödenecek vergi miktarının bulunabilmesi için, o yıl elde edilen kira gelirlerinden önce istisna miktarı düşülür, kalan miktarın da ayrıca yüzde 25'I Götürü Gider olarak indirilerek vergiye tabi tutulacak miktar bulunur. (Gerçek Gider yönteminin seçilmesi durumunda, kiraya verilen gayrimenkuller için yapılan çeşitli giderlerin indirilmesi mümkündür.)

Bu şekilde bulunan gelirler, elde edilen gelir miktarına göre yüzde 20 ila 45 oranında vergiye tabi tutulur.

- Örneğin, yurt dışında yaşayan bir vatandaşımızın 2002 yılında 3 milyar 600 milyon TL kira geliri elde etmişse ödeyeceği vergi miktarı aşağıdaki şekilde hesaplanacaktır.

-Gayrisafi Gelir : 3.600.000.000 TL

-Vergi Istisnası :   950:000.000 TL

-Kalan             : 2.650.000.000 TL

-Götürü Gider (Yüzde 25) :    662.500.000 TL

-Vergiye Tabi Gelir           : 1.987.500.000 TL

-Hesaplanan Gelir Vergisi:     397.500.000 TL

-Hesaplanan Fon Payı     :       39.750.000 TL

Ödenecek vergi ve fon payı miktarı toplam 437.250.000 TL olmaktadır.