Türkiye Cumhuriyeti

T.C. Riyad Büyükelçiliği

Bilgi Notları

Evlilik Nedeni İle İthal Edilen Eşya, 12.08.2011

Türkiye'de oturan bir Türk ile evlenen kişinin ev eşyaları, gümrük vergisinden muaf olarak Türkiye'ye ithal edilebilir. Ancak bu kişilerin ikametlerini evlilik nedeniyle Türkiye'ye nakletmeden önce, en az 12 ay yurt dışında bulunmaları gereklidir.

Gümrük vergisi muafiyeti;

a) İkametgahı Türkiye'de olan bir Türk ile evlenerek gelmiş olan veya,

b) Evlenmek üzere yabancı ülkedeki aslı ikametgahını terk ile Türkiye'ye gelmiş ve burada evlenmiş olan,

c) Herhangi bir sebeple Türkiye'ye gelip, en çok bir yıl içinde ikametgahı Türkiye'de olan bir Türk ile evlenen kişilere tanınır.

- Evlenen bu kişilere, ikametgahı yabancı ülkede olanlar tarafından gönderilen hediyeler de gümrük vergisinden muaf bulunmaktadır. Evlilik nedeniyle gönderilecek bu hediyelerin ticari miktar ve mahiyette olmaması ve her bir hediyenin kıymetinin 300 Euro'yu toplam hediye kıymetinin ise 3.000 Euro'yu aşmaması gerekir. - İthal edilen eşyaların yeni veya kullanılmış olmasına bakılmaz. Eşyalar tek seferde getirilebileceği gibi, muhtelif partiler halinde de getirilebilir. Ancak ev eşyalarının, ilgilinin beraberinde veya evlenme aktinden en erken 2 ay önce veya 6 ay sonraki süreler içerisinde getirilmesi gerekir. Gümrük idareleri, muafiyetten faydalanmak isteyen kişiden evlenme aktini gösterir belgeyi isterler. Eşyaların, evlilik aktinden önce getirilmesi halinde ise, eşyanın gümrük vergilerini karşılayacak miktarda teminat aranır. Gümrük vergisinden muaf olarak ithal edilen eşya, ithal tarihinden itibaren 12 ay geçmedikçe kiralanamaz, devredilemez ve satılamaz.