Türkiye Cumhuriyeti

T.C. Riyad Büyükelçiliği

Bilgi Notları

Gümrük İşlemleri hakkında Temel Bilgiler , 12.08.2011

Yabancı ülkelerden Türkiye'ye gelen veya Türkiye'den yabancı ülkelere giden vatandaşlarımız ve yabancı yolcular, çeşitli gümrük işlemleriyle karşılaşmaktadırlar. Özellikle, Türkiye'ye eşya götürülmesi, bedelsiz taşıt ithali, ithalde alınacak vergiler, vatandaşlarımızın en çok karşılaştıkları ve bilgi edinmek istedikleri konular olmaktadır.

Öte yandan, sözkonusu olayları düzenleyen Gümrük Mevzuatında önemli değişiklikler yapılmıştır. 1972 yılından beri uygulanan 1615 Sayılı Gümrük Kanunu ve ayrıca Gümrük Yönetmeliği, çeşitli Kararnameler ve Gümrük Genel Tebliğleri yürürlükten kaldırılmıştır. 4458 Sayılı yeni Gümrük Kanunu 27.10.1999 tarihinde TBMM'de kabul edilmiş ve 4.11.1999 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanmıştır. Gümrük Kanunuyla ilgili ayrıntılı düzenlemelerde bulunan Gümrük Yönetmeliği ise 31.5.2002 tarihli Mükerrer Resmi Gazete'de yayımlanmıştır. Gümrük Kanunu'nun uygulanmasıyla ilgili 2000/53 ve 2000/69 sayılı Kararnameler ise 5.2.2000 tarihli Resmi Gazete'de yer almıştır. Ayrıca, Bedelsiz İthalat, Yolcu İşlemleri gibi çeşitli konularda da Gümrük Genel Tebliğleri yayımlanmıştır. Yapılan tüm bu düzenlemeler, 5 Şubat 2000 tarihinden itibaren yürürlüğe girmiştir.

Vatandaşlarımızın en çok karşılaştıkları konularla ilgili gerekli bilgi ve açıklamalara, gümrük mevzuatında yapılan temel değişiklikler de dikkate alınarak aşağıdaki sayfalarda yer verilmiştir. Vatandaşlarımız ayrıca gümrükle ilgili çeşitli konularda, Gümrük Müsteşarlığı'nın "Alo Gümrük" hattından bilgi talebinde bulunabilirler. Bu hattın, telefon numarası 0090312-3117971, faks numarası ise 0090312-3245979'dur.

Gümrük konularıyla ilgili daha fazla bilgi edinmek isteyenlere yardımcı olunmak amacıyla, gümrük işlemleriyle ilgili temel bilgileri içeren Kanun, Yönetmelik ve Tebliğlerin yayımlandığı Resmi Gazete'lerin yayım tarihleri de son bölümde belirtilmiştir.