Türkiye Cumhuriyeti

T.C. Riyad Büyükelçiliği

Bilgi Notları

Suudi Arabistan vizesi hakkında genel bilgiler, 30.01.2011

Çalışma vizesi alınması

50 yaşının üzerindeki yabancılar Suudi Arabistan’dan çalışma vizesi alamazlar.

Suudi Arabistan mevzuatına göre ülkede çalışan her yabancının bir Suudi Arabistan vatandaşının, bir Suudi firmasının ya da yabancı yatırımcı statüsündeki bir firmanın kefaleti altında olması gerekmektedir. Kefalet sistemine göre kefalet altındaki bir yabancının Suudi Arabistan'dan çıkış vizesi alması, ev kiralaması, banka hesabı açtırması, telefon alması, hatta hastanede tedavi görmesi gibi işlemler tamamıyla kefilin iznine bağlıdır.

Çalışma vizesi için, kefil olacak firma veya şahıs Suudi Arabistan Çalışma Ofisine başvurur. Çalışma Ofisi vize verilmesini uygun bulursa,  keyfiyeti Suudi Arabistan’ın Ankara Büyükelçiliği’ne veya İstanbul Başkonsolosluğu’na duyurulmak üzere Suudi Arabistan Dışişleri Bakanlığı’na bildirir. 

Çalışma vizesiyle Suudi Arabistan’a gelenler 90 gün içinde oturma izni almalıdırlar.

Suudi Arabistan'da çalışan yabancılar uzun vadeli sigorta kolları bakımından Suudi Arabistan Sosyal Sigorta Yasası kapsamı dışındadır. Bu nedenle, burada çalışan vatandaşlarımız vefat ettiklerinde ailelerine aylık bağlanması söz konusu olmamakta, iş kazası ve meslek hastalığı dışında bir sebeple sürekli iş göremez duruma düşenler herhangi bir hak talep edememektedir.

Ziyaret vizesi alınması


Suudi Arabistan’da oturma izni sahibi vatandaşlarımız, kefillerinden alacakları bir yazıyla Çalışma ofisine başvurarak birinci derece akrabaları için ziyaret vizesi talebinde bulunabilirler. Talep olumlu karşılanırsa, Dışişleri Bakanlığı aracılığıyla Suudi Arabistan’ın Ankara Büyükelçiliği veya İstanbul Başkonsolosluğu’na vize verilmesi talimatı gönderilir.

İş görüşmesi amacıyla yapılacak ziyaret vizesi başvurusunu davet eden Suudi vatandaşı veya firma Suudi Arabistan’dan yapar.