Türkiye Cumhuriyeti

T.C. Riyad Büyükelçiliği

Büyükelçilik Duyurusu

Türk Uyruklu Sözleşmeli Personel Alınması , 16.04.2012

 

T.C. Riyad Büyükelçiliği

Türk Uyruklu Sözleşmeli Sekreter Sınavı Duyurusu

                                                                                                                                                           28.03.2012

 

Büyükelçiliğimiz personel ihtiyacını karşılamak üzere sınavla   Türk uyruklu iki Sözleşmeli Sekreter alınacaktır.

                                        

1) Adaylarda Aranan Nitelikler :

1. T.C. vatandaşı olmak

2. Sınav tarihi itibariyle 46 yaşından gün almamış olmak

3. En az lise veya dengi okullar ile bu okullara eşdeğer olduğu Milli Eğitim Bakanlığımızca onaylanmış yabancı okullardan mezun olmak.

4. Kamu haklarından yoksun bulunmamak.

5. Ağır hapis veya altı aydan fazla hapis veya affa uğramış olsalar dahi zimmet, ihtilas, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı kötüye kullanmak, dolaylı iflas gibi yüz kızartıcı bir fiilden dolayı hapis cezasından hükümlü bulunmamak.

6. Erkek adaylar için: askerliğini yapmış olmak veya yapmış sayılmak.

7. Her türlü iklim koşullarında görev yapmaya engel durumu bulunmadığını Sağlık Kurulu Raporu ile belgelemek (sınavı kazanan adaylardan istenecektir).

8. Adayların Arapça’dan Türkçe’ye ve Türkçe’den Arapça’ya çeviri yapabilecek düzeyde, iyi derecede Arapça bilmeleri  ve bilgisayar kullanmaları zorunludur.

 

2) Sınavlar:

A. Yazılı Eleme Sınavı (05 Mayıs 2012 Cumartesi günü,  10.00-16.00 saatleri arasında Büyükelçilik binasında yapılacaktır)

 

10.00 – 12.00

1. Arapça’dan Türkçe’ye çeviri  (1 saat)

2. Türkçe’den Arapça’ya çeviri (1 saat)

 

14.00 – 16.00

3. Türkçe Kompozisyon (1 saat)

4. Matematik (1 saat)

 

Yazılı eleme sınavında başarılı olan adaylar tarih ve saati daha sonra bildirilecek günlerde sözlü ve uygulamalı yarışma sınavına davet edileceklerdir.

 

 

 

 

B. Sözlü ve Uygulamalı Yarışma Sınavı:

- Genel Kültür (Türkiye ve Dünya Coğrafyası, Osmanlı ve Türk İnkılâp Tarihi)
- Bilgisayar/Daktilo kullanımı

 

3) Adaylardan İstenen Belgeler:

- Başvuru dilekçesi ve kısa özgeçmiş  (dilekçede; adres, telefon numarası, e-mail adresi gibi   temas bilgilerine de yer verilmelidir).

- Pasaportun aslı veya yazılı sayfalarının onaylı fotokopileri

- Nüfus Hüviyet Cüzdanının aslı veya onaylı fotokopisi (arkalı önlü)

- Son aldığı diplomanın aslı veya onaylı fotokopisi

- İki adet vesikalık fotoğraf

- Erkek adaylar için: askerlik terhis belgesinin aslı veya onaylı  fotokopisi

- Varsa daha önce çalışılan işyerlerinden alınan referans belgeleri,

 

Sınava katılmak isteyenlerin, en geç  21 Nisan 2012 Cumartesi günü mesai bitimine kadar şahsen veya yazılı  olarak (posta ya da e-posta), yukarıdaki belgelerle  Türkiye Cumhuriyeti Riyad Büyükelçiliği’ne başvurmaları gerekmektedir (E-posta ile başvuranların belgelerini sınava girmeden önce teslim etmeleri gerekmektedir).

 

Yazılı sınava girerken, pasaport veya nüfus cüzdanının aslının ibraz edilmesi gerekmektedir.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Adres : Turkish Embassy, Diplomatic Quarter, Riyadh

P.O.BOX 94390 RIYADH 11693

Tel: 966-1- 482 01 01, 488 77 21    Faks : 488 78 23

e-posta            :embassy.riyadh@mfa.gov.tr       web     : www.riyad.be.mfa.gov.tr