Cumhurbaşkanı Ve 27'nci Dönem Milletvekili Genel Seçimlerine Ilişkin Yüksek Seçim Kurulu'nun 140/ii Sayılı Genelgesi/adres Beyanları

Cidde Başkonsolosluğu 05.05.2018

Genelgenin "İlân süresi içinde Yurt Dışı Seçmen Kütüğüne yazılamayacak olanlar" başlıklı 5'nci maddesinin (b) fıkrası uyarınca,seçmen niteliğine sahip Türk vatandaşlarından Adres Kayıt Sisteminde yer almayanların 5490 sayılı Kanunun 50. maddesi hükmü gereği askı süresi içinde "Adres Beyan Formu"nu doldurmaları gerekmekte olup,anılan maddenin 4'ncü fıkrasına göre, yerleşim yeri ve diğer adresi aynı olan ailenin ergin fertleri birbirlerinin yerine adres beyanındabulunabilmektedir.

Vatandaşlarımıza saygıyla duyurulur.