Yök Duyurusu

Riyad Büyükelçiliği 29.03.2017

Yurtdışındaki ön lisans ve lisans programlarından yurtiçindeki eşdeğer programlara yapılabilecek yatay geçişlerde 2017-2018 eğitim-öğretim yılı güz döneminden itibaren geçerli olacak kurallara ilişkin olarak Yüksek Öğretim Kurulu (YÖK) tarafından yayımlanan duyuruda;

  1. İlgili yıldaki ÖSYS Kılavuzlarında yer alan (Tıp, Hukuk, Mühendislik, Mimarlık, Öğretmenlik vb.) programlar için belirlenen başarı sırasının aranacağı,
  2. Başarı sırası aranmayan programlar için öğrencinin merkezi sınava girdiği yıl itibarıyla geçmek istediği diploma programı için geçerli olan puan türünde aldığı merkezi yerleştirme puanının, geçmek istediği diploma programına eşdeğer yurt içindeki diğer üniversitelerin diploma programlarının en düşük taban puanına eşit veya yüksek olması gerektiği,
  3. Yükseköğretim Kurulu tarafından eşdeğer sınav puanlarına sahip olanların da (a) ve (b) maddelerindeki şartları sağlaması gerektiği

bildirilmiştir. YÖK’ün duyurusunun tam metnine http://www.yok.gov.tr/web/guest/yurtdisindan-ulkemizdeki-yuksekogretim-kurumlarina-yatay-gecis adresinden ulaşmak mümkündür.

Saygıyla duyurulur.