Kara Taşıtları-yönetmelik Değişikliği Hk.

Riyad Büyükelçiliği 11.01.2016
Türkiye gümrük bölgesine kişisel kullanıma mahsus kara taşıtlarının getirilme süreleri hakkındaayrıntılı bilgilere "http://ggm.gtb.gov.tr/sikca-sorulan-sorular/bireysel/yolcu-beraberi-tasitlar" web adresinden ulaşılmasının mümkündür.