Türk Uyruklu Sözleşmeli Sekreterlik Sınavı Duyurusu

Riyad Büyükelçiliği 07.07.2013

Büyükelçiliğimiz personel ihtiyacını karşılamak üzere sınavla Arapça bilen Türk uyruklu bir Sözleşmeli Sekreter alınacaktır.

A) Adaylarda Aranan Nitelikler:
1. T.C. vatandaşı olmak
2. Sınav tarihi itibariyle 46 yaşından gün almamış olmak
3. En az lise veya dengi okullar ile bu okullara eşdeğer olduğu Milli Eğitim Bakanlığımızca onaylanmış yabancı okullardan mezun olmak.
4. Kamu haklarından yoksun bulunmamak.
5. Ağır hapis veya altı aydan fazla hapis veya affa uğramış olsalar dahi zimmet, ihtilas, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı kötüye kullanmak, dolaylı iflas gibi yüz kızartıcı bir fiilden dolayı hapis cezasından hükümlü bulunmamak.
6. Erkek adaylar için: askerliğini yapmış olmak veya yapmış sayılmak.
7. Her türlü iklim koşullarında görev yapmaya engel durumu bulunmadığını Sağlık Kurulu Raporu ile belgelemek (sınavı kazanan adaylardan istenecektir).
8. Adayların Arapçadan Türkçeye ve Türkçeden Arapçaya çeviri yapabilecek düzeyde, iyi derecede Arapça bilmeleri ve bilgisayar kullanmaları zorunludur.

B) Sınavlar:
1. Yazılı Eleme Sınavı (1 Eylül 2013 Pazar günü, 10.00-16.00 saatleri arasında Büyükelçilik binasında yapılacaktır)

10.00 – 12.00
1. Arapçadan Türkçeye çeviri (1 saat)
2. Türkçeden Arapçaya çeviri (1 saat)

14.00 – 16.00
3. Türkçe Kompozisyon (1 saat)
4. Matematik (1 saat)

Yazılı eleme sınavında başarılı olan adaylar 4 Eylül 2013 Çarşamba günü sözlü ve uygulamalı yarışma sınavına davet edileceklerdir.

2. Sözlü ve Uygulamalı Yarışma Sınavı:
- Genel Kültür (Türkiye ve Dünya Coğrafyası, Osmanlı ve Türk İnkılâp Tarihi)
- Bilgisayar/Daktilo kullanımı

C) Adaylardan İstenen Belgeler:
- Başvuru dilekçesi ve kısa özgeçmiş (dilekçede; adres, telefon numarası, e-mail adresi gibi temas bilgilerine de yer verilmelidir).
- Pasaportun aslı veya yazılı sayfalarının onaylı fotokopileri
- Nüfus Hüviyet Cüzdanının aslı veya onaylı fotokopisi (arkalı önlü)
- Son aldığı diplomanın aslı veya onaylı fotokopisi
- İki adet vesikalık fotoğraf
- Erkek adaylar için: askerlik terhis belgesinin aslı veya onaylı fotokopisi
- Varsa daha önce çalışılan işyerlerinden alınan referans belgeleri,

Sınava katılmak isteyenlerin, en geç 15 Ağustos 2013 Perşembe günü mesai bitimine kadar şahsen veya posta yoluyla yukarıdaki belgelerle birlikte Türkiye Cumhuriyeti Riyad Büyükelçiliği’ne başvurmaları gerekmektedir (E-posta ile başvuranların belgelerini sınava girmeden önce teslim etmeleri gerekmektedir).

Yazılı sınava girerken, pasaport veya nüfus cüzdanının aslının ibraz edilmesi gerekmektedir.


Adres: Turkish Embassy, Diplomatic Quarter, Riyadh
P.O.BOX 94390 RIYADH 11693

Tel: 966 - 11- 482 01 01, 488 77 21 Faks : 488 78 23
e-posta:embassy.riyadh@mfa.gov.tr web : riyad.be.mfa.gov.tr