Sözleşmeli Sekreterlik Sınavının 24 Mart 2012 Cumartesi Gününe Ertelenmesi

Riyad Büyükelçiliği 10.03.2012

12 Mart 2012 Pazartesi günü, 10.00-16.00 saatleri arasında Büyükelçilik binasında yapılacağı bildirilen Türk uyruklu sözleşmeli sekreterlik sınavı 24 Mart 2012 Cumartesi gününe ertelenmiştir. Sınav anılan günde, 10.00 - 16.00 saatleri arasında Büyükelçilik binasında yapılacaktır.

Saygıyla duyurulur.