Büyükelçiliğimize Sınavla Türk Uyruklu Iki Sözleşmeli Sekreter Alınacaktır

Riyad Büyükelçiliği 14.02.2012

Büyükelçiliğimizin personel ihtiyacını karşılamak üzere sınavla Türk uyruklu iki Sözleşmeli Sekreter alınacaktır.


1) Adaylarda Aranan Nitelikler :


1. T.C. vatandaşı olmak.

2. Sınav tarihi itibariyle 46 yaşından gün almamış olmak.

3. En az lise veya dengi okullar ile bu okullara eşdeğer olduğu Milli Eğitim Bakanlığımızca onaylanmış yabancı okullardan mezun olmak.

4. Kamu haklarından yoksun bulunmamak.

5. Ağır hapis veya altı aydan fazla hapis veya affa uğramış olsalar dahi zimmet, ihtilas, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı kötüye kullanmak, dolaylı iflas gibi yüz kızartıcı bir fiilden dolayı hapis cezasından hükümlü bulunmamak.

6. Erkek adaylar için: askerliğini yapmış olmak veya yapmış sayılmak.

7. Her türlü iklim koşullarında görev yapmaya engel durumu bulunmadığını Sağlık Kurulu Raporu ile belgelemek (sınavı kazanan adaylardan istenecektir).

8. Adayların okuma, yazma, konuşma ve anlama bakımından yeterli düzeyde Arapça bilmeleri ve bilgisayar kullanmaları zorunludur.


2) Sınavlar:


A. Yazılı Eleme Sınavı (12 Mart 2012 Pazartesi günü, 10.00-16.00 saatleri arasında Büyükelçilik binasında yapılacaktır)


10.00 – 12.00

1. Arapça’dan Türkçe’ye çeviri (1 saat)

2. Türkçe’den Arapça’ya çeviri (1 saat)


14.00 – 16.00

3. Türkçe Kompozisyon (1 saat)

4. Matematik (1 saat)


Yazılı eleme sınavında başarılı olan adaylar tarih ve saati daha sonra bildirilecek günlerde sözlü ve uygulamalı yarışma sınavına davet edileceklerdir.


B. Sözlü ve Uygulamalı Yarışma Sınavı:

- Genel Kültür (Türkiye ve Dünya Coğrafyası, Osmanlı ve Türk İnkılâp Tarihi)
- Bilgisayar/Daktilo kullanımı


3) Adaylardan İstenen Belgeler:


- Başvuru dilekçesi ve kısa özgeçmiş (dilekçede; adres, telefon numarası, e-mail adresi gibi temas bilgilerine de yer verilmelidir).

- Pasaportun aslı veya yazılı sayfalarının onaylı fotokopileri

- Nüfus Hüviyet Cüzdanının aslı veya onaylı fotokopisi (arkalı önlü)

- Son aldığı diplomanın aslı veya onaylı fotokopisi

- İki adet vesikalık fotoğraf

- Erkek adaylar için: askerlik terhis belgesinin aslı veya onaylı fotokopisi

- Varsa daha önce çalışılan işyerlerinden alınan referans belgeleri,


Sınava katılmak isteyenlerin, en geç 27 Şubat 2012 Pazartesi günü mesai bitimine kadar şahsen veya yazılı olarak (posta ya da e-posta), yukarıdaki belgelerle Türkiye Cumhuriyeti Riyad Büyükelçiliği’ne başvurmaları gerekmektedir (E-posta ile başvuranların belgelerini sınava girmeden önce teslim etmeleri gerekmektedir).


Yazılı sınava girerken, pasaport veya nüfus cüzdanının aslının ibraz edilmesi gerekmektedir.


Adres : Turkish Embassy, Diplomatic Quarter, Riyadh

P.O.BOX 94390 RIYADH 11693

Tel: 966-1- 482 01 01, 488 77 21 Faks : 488 78 23

e-posta :embassy.riyadh@mfa.gov.tr web : www.riyad.be.mfa.gov.tr