Suriye'deki Yol Güvenliği

Riyad Büyükelçiliği 11.12.2011

Son dönemde Suriye’de yaşanan gelişmelerin karayoluyla seyahatler açısından yol açtığı sıkıntılar çerçevesinde, Bakanlığımız tarafından seyahat duyuruları yapılmış ve vatandaşlarımızın mecbur olmadıkça Suriye üzerinden karayolunu kullanmamaları, zorunlu hallerde ise gündüz seyahat etmeleri yönünde uyarılarda bulunulmuştu.  

Suriye’de yaşanan çatışmaların son günlerde Türkiye sınırına yakın bölgelerde de yol güvenliği açısından tehlike arzettiği gözlemlenmektedir. Bu çerçevede, özellikle Humus ile Bab el Hava-Cilvegözü sınır kapıları arasındaki yolun güvenli olmaması göz önünde bulundurularak, Suriye’ye mutlak zorunluluk bulunmadıkça seyahat edilmemesi, seyahat zorunluluğu bulunmakta ise, sadece ana güzergahların gündüz saatlerinde ve konvoy halinde kullanılması, gece seyahatlerinden ve tali yolların kullanımından mutlak şekilde kaçınılması kuvvetle tavsiye edilmektedir.  

Diğer taraftan, Suriye’de yaşayan veya seyahat eden tüm vatandaşlarımızın can ve mal güvenliklerinin sağlanmasını teminen gerekli tedbirlerin alınmasını beklediğimiz Bakanlığımızın yanısıra Şam Büyükelçiliğimiz ve Halep Başkonsolosluğumuz tarafından Suriye makamlarına düzenli olarak iletilmektedir.