Yurtdışı Seçmen Kütüklerinin Oluşturulması

Riyad Büyükelçiliği 22.04.2010

Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğünün adres kayıt sisteminde kaydı bulunan ve yurt dışında ikamet eden Türk vatandaşlarından seçmen niteliğini taşıyanlar, Seçmen Kütüğü Genel Müdürlüğünce yurt dışı seçmen kütüğüne kaydedilirler.

Seçmen niteliğine sahip olmasına ve yurt dışında ikamet etmesine rağmen, yurt dışı seçmen kütüğünde kaydı bulunmayan Türk vatandaşlarının, adres kayıt sistemine dahil olabilmeleri için, en yakın konsolosluğa başvurarak, İçişleri Bakanlığı Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğünce düzenlenen “ADRES BEYAN FORMU”nu imzalamaları gerekmektedir.

Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü adres kayıt sisteminden alınan seçmen niteliğini taşıyan kişilere ait kayıtlar, Yüksek Seçim Kurulunca www.ysk.gov.tr adresi aracılığı ile internet ortamında ilan edilmektedir.

Vatandaşlarımız, Yüksek Seçim Kuruluna ait www.ysk.gov.tr adresinden “Yurt Dışı Seçmen Sorgulama” ekranı yardımıyla, Türkiye Cumhuriyeti kimlik numarasını girip, sorgulama yaparak durumlarını kontrol edebilirler.