Cidde Başkonsolosluğumuz Sınavla Sözleşmeli Sekreter Alacaktır

Riyad Büyükelçiliği 07.10.2009

Cidde Başkonsolosluğumuz personel ihtiyacını karşılamak üzere sınavla Sözleşmeli Sekreter alacaktır.

1) Adaylarda Aranan Nitelikler :

1. T.C. vatandaşı olmak,
2. Sınav tarihi itibariyle 41 yaşından gün almamış olmak,

3. En az lise veya dengi okullar ile bu okullara eşdeğer olduğu Milli Eğitim Bakanlığımızca
onaylanmış yabancı okullardan mezun olmak,
4. Kamu haklarından yoksun bulunmamak,
5. Ağır hapis veya altı aydan fazla hapis veya affa uğramış olsalar dahi zimmet, ihtilas, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı kötüye kullanmak, dolaylı iflas gibi yüzkızartıcı bir fiilden dolayı hapis cezasından hükümlü bulunmamak,
6. Erkek adaylar için: Askerliğini yapmış olmak veya yapmış sayılmak,
7. Her türlü iklim koşullarında görev yapmaya engel durumu bulunmadığını Sağlık Kurulu
Raporu ile belgelemek (sınavı kazanan adaylardan istenecektir),
8. Adayların okuma, yazma, konuşma ve anlama bakımından yeterli düzeyde Arapça bilmelerive bilgisayar kullanmaları zorunlu olup, yeterli düzeyde İngilizce bilmek tercih nedenidir.

2) Sınavlar:

A. Yazılı Eleme Sınavı (1 Kasım 2009, Pazargünü, 10.00-19.00 saatleri arasında Başkonsolosluk binasında yapılacaktır)

10.00-13.00 saatleri arası:

1. Arapçadan Türkçeye çeviri (1 saat)
2. İngilizce’den Türkçe’ye çeviri (1 saat)

3. Türkçe Kompozisyon (1 saat)
14.00-19.00 saatleri arası:

1. Türkçeden Arapçaya çeviri (1 saat)
2. Türkçe’den İngilizce’ye çeviri (1 saat)

3. Arapça Kompozisyon (1 saat)

4. İngilizce Kompozisyon (1 saat)

5. Matematik (1 saat)


Yazılı eleme sınavında başarılı olan adaylar 3 Kasım2009, Salı günü, saat 10.00’da yapılacak sözlü ve uygulamalı yarışma sınavına davet edilecektir.

B. Sözlü ve Uygulamalı Yarışma Sınavı:

- Genel Kültür (Türkiye ve Dünya Coğrafyası, Osmanlı ve Türk İnkılap Tarihi)
- Arapça ve İngilizce dinleme-anlama-konuşma

- Bilgisayar/Daktilo kullanımı

3) Adaylardan İstenen Belgeler:

- Başvuru dilekçesi ve kısa özgeçmiş (dilekçede; adres, telefon numarası, e-mail adresi gibi temas bilgilerine de yer verilmelidir).
- Pasaportun ve Suudi Arabistan ikame izni belgesinin aslı veya yazılı sayfalarının onaylı fotokopileri
- Nüfus Hüviyet Cüzdanının aslı veya onaylı fotokopisi (arkalı önlü)
- Son aldığı diplomanın aslı veya fotokopisi (onaylı fotokopi sınavı kazanan adaydan dosyaya konmak üzere istenecektir)
- İki adet vesikalık fotoğraf
- Erkek adaylar için: Askerlik terhis belgesinin aslı veya fotokopisi (onaylı fotokopi sınavı kazanan adaydan istenecektir)

- Varsa daha önce çalışılan işyerlerinden alınan referans belgeleri,

Sınava katılmak isteyenlerin, en geç 17 Ekim 2009, Cumartesi gününe kadar şahsen veya yazılı olarak (posta ya da e-posta), yukarıdaki belgelerle Türkiye Cumhuriyeti Cidde Başkonsolosluğu’na başvurmalarıgerekmektedir.Yazılı sınava girerken, pasaport veya nüfus cüzdanının aslının ibraz edilmesi gerekmektedir.

Başvuru Adresi :

Turkish Consulate General

P.O. Box: 70 Jeddah 21411 Saudi Arabia

Tel: 00966 2 665 48 73 – 660 16 07

E-Posta : turkcons.jeddah@mfa.gov.tr