Kredi Mektuplu Döviz Tevdiat Ve Süper Döviz Hesaplarına İlişkin Duyuru

Riyad Büyükelçiliği 29.11.2008

Yurt dışında ikamet eden, otruma ya da çalışma izni bulunan vatandaşlarımızın T.C. Merkez Bankası nezdinde açtırabilecekleri hesaplara ilişkin duyuru aşağıda sunulmaktadır.

KİMLER HESAP AÇTIRABİLİR ?

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası nezdinde yurt dışında ikamet eden, oturma veya çalışma izni ya da hakkı bulunan, geçerli Türkiye Cumhuriyeti Kimliğine ya da “5203 Sayılı Kanunla Tanınan Hakların Kullanılmasına İlişkin Belge”ye sahip gerçek kişiler, Kredi Mektuplu Döviz Tevdiat ve Süper Döviz Hesabı açtırabilirler.

HESAPLARIN ÖZELLİKLERİ:

Söz konusu hesaplarda her yatırılan para karşılığında yeni bir hesap açılır. Faiz, vade sonunda verilir, 2 ve 3 yıl vadeli hesaplara her yıl faiz verilmez. Hesaplar bir kişi adına açılabileceği gibi müşterek olarak da açtırılabilir. Müşterek hesaplara yalnızca karı-koca adına “ve” ya da “veya’lı olarak açılabilmektedir. “Ve”li hesap eşlerin birlikte tasarruf yetkisine, “Veya”lı hesap ise eşlerin ayrı ayrı tasarruf yetkisine sahip olduğu hesaptır.

HESAP TÜRLERİ:

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nda Kredi Mektuplu Döviz Tevdiat (KMDT) Ve Süper Döviz (SD) Hesabı olmak üzere iki türlü hesap açılmaktadır.

KMDTH en az;

SDH en az;

1.000.- Euro,

5.000.- Euro,

1.000.- ABD Doları,

5.000.- ABD Doları,

1.000.- İngiliz Sterlini,

yatırılarak1, 2 veya 3 yıl vadeli olarak açılır.

2.000.- İsviçre Frangı,

yatırılarak 2 yıl vadeli olarak açılır.

FAİZ ORANLARI: (6 Mayıs 2008 tarihinden itibaren uygulanan brüt faiz oranları)

Döviz Cinsleri

KMDT Hesabı

SD Hesabı

2 Yıl Vadeli

1 Yıl Vadeli

2 Yıl Vadeli

3 Yıl Vadeli

EURO

yıllık % 1

% 2,25

yıllık% 2,75

yıllık % 3,25

USD

yıllık % 1

% 2

yıllık% 2,50

yıllık % 2,75

CHF

yıllık % 0,50

-

-

-

GBP

yıllık % 1

-

-

-

Faiz tutarı, vade sonunda, hesap sahibinin talimat vermesine gerek kalmadan kendiliğinden ana paraya eklenir ve son durum hesap sahibinin adresine yazılı olarak bildirilir. Vadeden önce çekilen kısma hesapta kaldığı süre (en az 1 ay) için % 0,05 çekim faizi verilir. Çekimden sonra hesapta kalan miktar hesap açma limitinin altına düşmediği sürece hesabın vadesi bozulmaz.

NASIL HESAP AÇTIRILIR?

Türkiye’de Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası şubelerinepara yatırılmak suretiyle hesap açılabilir.

Yurt dışında, bankalar aracılığı ile havale gönderilerek hesap açtırılabilir. Hesap açtırılmak üzere gönderilen havalelere ait masraflar ilgili tarafından karşılanır.

Yurt dışından hesap açtırılırken,

ØT.C. Pasaportu sahiplerinin, Pasaportun 1., 2., 3. ve son sayfaları ile geçerlilik süresini gösteren sayfasının yurt dışında T.C. Konsoloslukları yurt içinde T.C. Noterlerince onaylı suretlerini ve oturma veya çalışma izni ya da hakkını gösteren belge fotokopisini,

ØT.C. Nüfus Cüzdanı sahiplerinin, Nüfus Cüzdanının T.C. Konsoloslukları / T.C. Noterlerince onaylı sureti ile birlikte yabancı ülke kimliğinin fotokopisini,

Ø“Belge” sahiplerinin yabancı ülke kimliğinin T.C. Konsoloslukları / T.C. Noterlerince onaylı suretini ve Belge fotokopisini,

para yatırma dekont fotokopisi ile birlikte açılacak hesabın vadesini ve hesap cinsini belirten imzalı dilekçeyi, Bankamıza göndermeleri gerekmektedir.

Ayrıca, adres bilgilerinizin doğruluğunun teyid edilebilmesi için yetkili kurumlardan alınmış ikametgah belgesinin ya da hesap sahibi adına düzenlenmiş elektrik, su, doğalgaz ve telefon gibi abonelik gerektiren bir hizmete ilişkin olarak son üç ay içinde düzenlenmiş faturaların en kısa zamanda tarafımıza gönderilmesi gerekmektedir.

HESAPLARDAN NASIL PARA ÇEKİLİR?

Hesap sahipleri Türkiye’de Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Şubelerinden, Kredi Mektubu ve/veya Süper Döviz Hesabı Cüzdanını, T.C.Pasaportu/T.C. Nüfus Cüzdanı veya Belge ile birlikte yabancı ülke kimliğini ibraz ederek para çekebilirler.

Yurt dışı / yurt içindeki banka hesaplarına havale gönderilmesini isteyen hesap sahipleri,

ØKredi Mektubu / Süper Döviz Hesabı Cüzdanının aslını,

ØT.C.Pasaport sahipleri, pasaportun 1., 2., 3. ve son sayfaları ile geçerlilik süresini gösteren sayfasının T.C. Konsoloslukları / T.C. Noterlerince onaylı suretini,

ØT.C. Nüfus Cüzdanı sahipleri, Nüfus Cüzdanının T.C. Konsoloslukları / T.C. Noterlerince onaylı suretini,

Ø“Belge” sahipleri yabancı ülke kimliğinin T.C. Konsoloslukları / T.C. Noterlerince onaylı suretini ve Belge fotokopisini,

ØKendi adlarına açtırdıkları hesap numarasını gösterir banka kartı veya hesap ekstresi ya da hesap cüzdanı fotokopisini,

taleplerini açıklayan ve varsa faiz kaybını kabul ettiklerini belirten, hesap numarası, hesabın bulunduğu bankanın BLZ/BIC-IBAN bilgileri, istenilen meblağı belirten ve T.C. Konsoloslukları/ T.C. Noterlerince onaylanmış imzalı dilekçeleri ekinde Bankamız adresine iadeli taahhütlü olarak göndermelidirler.

Transferi talep edilen döviz tutarının işlem tarihindeki kurdan karşılığının 12.000,- YTL’den az olması halinde imzalı dilekçe ile kimliklerin fotokopilerine istinaden işlem yapılabilmektedir.

Ayrıntılı bilgi T.C. Merkez Bankası şubelerinden alınabilir.

En iyi dileklerimizle,
T.C. Riyad Büyükelçiliği