Yurtdışı Çıkış Harcı Muafiyetinde Yeni Uygulama

Riyad Büyükelçiliği 19.11.2008

Bilindiği üzere, ülkemizden yurtdışına çıkışlarda uygulanan “yurtdışı çıkış harcı”na ilişkin kuralları yeniden düzenleyen Kanun Resmi Gazete’de yayımlanarak, 1 Nisan 2007 tarihinden itibaren yürürlüğe girmişti.

Sözkonusu kanunun 6.maddesinin “Yurt Dışına Çıkış Harcından Muaf Olanlar” baslıklı 3.fıkrasının (a) bendinde, “Çıkış tarihi itibarıyla yurtdışında oturma izni bulunduğunu belgeleyenlerden (…) harç alınmayacağı” kaydedilmektedir.

Bilindiği üzere, Suudi Arabistan’da oturma izni bulunan vatandaşlarımızın pasaportlarına, ikamelerinin aslını veya fotokopisini ibraz ettikleri takdirde, Suudi Arabistan’da oturma izni sahibi olduklarını ifade eden bir kaşe tatbik edilmekteydi.

Bakanlığımızın girişimleri sonucunda, Suudi Arabistan'da ikamet eden vatandaşlarımızın sınır kapılarında oturma izinlerinin (ikamelerinin) fotokopilerini ibraz ederek harçtan muaf tutulmaları mümkün kılınmıştır.

Bu çerçevede, kaşe tatbiki uygulamasına son verilmiş olup, vatandaşlarımızın sınır kapılarında oturum izinlerinin işlem sayfalarının fotokopilerini ibraz etmeleri yeterli olacaktır.

En iyi dileklerimizle,
T.C. Riyad Büyükelçiliği