2008-2009 Eğitim-öğretim Yılı Hayırlı Olsun

Riyad Büyükelçiliği 07.10.2008

Büyükelçimiz Naci Koru’nun 2008-2009 eğitim-öğretim yılı vesilesiyle yayımladığı mesaj aşağıda sunulmaktadır.

En iyi dileklerimizle,

T.C. Riyad Büyükelçiliği

Değerli Veliler, Öğrenciler ve Öğretmenler,

Yaşadığımız Bayram sevincinin ardından 4 Ekim günü okulların açılmasıyla 2008-2009 eğitim-öğretim yılına başlamış bulunuyoruz. Bu yıl Mekke ve Abha’da iki okulumuzun daha açılmasıyla Suudi Arabistan’daki okullarımızın toplamının sekize ulaşması, yaşadığımız sevinç ve heyecanı bir kat daha arttırmaktadır. Yeni eğitim-öğretim yılının başarı, sağlık, mutluluk ve huzur içerisinde geçmesini temenni ediyorum.

Yarınlarımız olan çocuklarımızın eğitimi hiç kuşkusuz çok önemlidir. Çocuklarımızın eğitim hayatlarında başarılı olabilmeleri konusunda velilere de önemli görevler düşmektedir. Öğrencilerin başarılarının düzenli bir yaşamdan ve velilerin sürekli ilgisinden geçtiğini unutmamalıyız. Bu bağlamda, öğrencilerimizin uyku düzenlerine, beslenmelerine ve sıhhatlerine dikkat etmek önceliklerimiz arasında yer almalıdır.

Suudi Arabistan’da yaşayan vatandaşlarımız iki ülke ilişkilerinde köprü vazifesi görmektedir. Çocuklarımızın sizden devralacakları bu misyonu daha da ileriye taşıyacaklarına inancım tamdır. Bunun gerçekleştirilmesi için çocuklarımızın akademik yaşamlarında başarılı olmalarının, sosyal anlamda kendilerine güvenli bireyler olarak yetiştirilmelerinin ve çok iyi derecede Arapça bilmelerinin gerekli olduğunu düşünüyorum.

Dünyanın birçok ülkesinde yaşayan vatandaşımız bulunmasına rağmen, Suudi Arabistan’daki vatandaşlarımız, bu yıl sayısı sekize çıkan Türk Okullarının bulunmasından dolayı bir ayrıcalığa sahiptirler. Devletimiz, çok sayıda öğretmen göndermek suretiyle kaydadeğer bir hizmette ve önemli özveride bulunmaktadır. Çocuklarımıza Suudi Arabistan’da eğitim imkanı sunan bu okullarımız aynı zamanda aile birliğinin korunmasını sağlamaktadır.Bu imkanların farkında olarak okullarımıza sahip çıkmak, öğretmenlerimizi ve okul yönetimlerini desteklemek ve çocuklarımızdan gereken ilgiyi esirgememek siz velilerimize düşen önemli görevlerdir. Bunları yaparken, hepimizin aynı vatanın bireyleri olduğumuzu, farklılıklarımızdan ziyade ortak yönlerimizi ortaya çıkartmak ve birlikten güç doğduğunu unutmamak suretiyle başarılı olabileceğimizi göz ardı etmemeliyiz.

Suudi Arabistan’da yaşayan vatandaşlarımız arasında varolan dayanışma, birlik, beraberlik, hoşgörü ve anlayışın daha da gelişmesi hepimizin ortak dileğidir. Vatandaşlarımızın birbiriyle kaynaşmalarını sağlayan okullarımızın ve öğretmenlerimizin bu açıdan da önemli bir işlevi olduğunu düşünüyorum.

Yeni eğitim dönemine başlamamız münasebetiyle, ülkemizin temel ilkeleri doğrultusunda görevlerini büyük özverilerle ifa eden öğretmenlerimize de görevlerinde başarılar diliyorum. Okullarımız ve toplumumuzda huzurun tesisi önemli ölçüde öğretmenlerimizin ve okul yöneticilerimizin çabalarına bağlıdır. Çocuklarımız ve velilerimiz arasındaki kardeşlik duygularının pekiştirilmesi ve öğrencilerimizin başarılarının artmasıyla toplumumuzun huzuru önemli ölçüde sağlanmış olacaktır.

Bu vesileyle, yeni eğitim-öğretim yılının hepimize hayırlı olmasını diliyor, en iyi dileklerimi sunuyorum.

Naci Koru

Büyükelçi