Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi

Riyad Büyükelçiliği 19.05.2007
Dışişleri Bakanlığımızdan alınan bir mesajda, yurtdışında yaşayan vatandaşlarımızın bulundukları ülke ve şehir bazındaki adreslerinin T.C. kimlik numarasıyla ilişkilendirilmesi amacıyla Türkiye İstatistik Kurumu tarafından Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi oluşturulduğu belirtilmektedir.
Alınan mesajda, yurtdışında altı aydan daha uzun süreli ikamet eden (oturma ve çalışma iznine sahip olanlar, öğrenciler, vb.) vatandaşlarımıza ilişkin nüfus bilgilerinin sözkonusu sisteme kaydedilerek güncellenebilmesi amacıyla, vatandaşlarımızın kendi adreslerini www.tuik.gov.tr internet adresi üzerinde kaydedebilecekleri ifade edilmektedir.
Bu konuda Türkiye İstatistik Kurumu tarafından hazırlanan duyuru metni aşağıda sunulmaktadır:
Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi Hakkında Türkiye İstatistik Kurumu'nun Duyurusu
5490 sayılı Nüfus Hizmetleri Kanunu uyarınca Türkiye'de Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından kurulmaktadır. Konuyla ilgili ayrıntılı bilgiye www.tuik.gov.tr İnternet adresinden ulaşılabilmektedir.
Bu sistemle;
a)Türkiye'de yaşayan tüm gerçek kişiler adres bilgileriyle,
b)Yurtdışında yaşayan Türk vatandaşları da yaşadıkları ülke ve şehir ayrıntısında
kaydedilmektedir.
Sistem kurulduktan sonra İçişleri Bakanlığı tarafından işletilecek, kamu kurum ve kuruluşları adrese yönelik yürütecekleri tüm iş ve işlemlerde bu veri tabanındaki bilgileri esas alacaklardır.
Bu kapsamda, Türkiye dışında herhangi bir nedenle altı (6) aydan daha uzun süreyle kalan veya kalma amacıyla bulunan vatandaşlarımızın kendilerini ve birlikte yaşadıkları aile fertlerini internet üzerinden sisteme kayıt edebilmeleri mümkün olabilmektedir.
Yurtdışında yaşayan vatandaşlarımızın bu yeni sisteme www.tuik.gov.tr internet adresi üzerinden kayıt olmaları önemle duyurulur. / Türkiye İstatistik Kurumu
En iyi dileklerimizle,
T.C. Riyad Büyükelçiligi