E-konsolosluk Artık Suudi Arabistan'da Da Hizmetinizde

Riyad Büyükelçiliği 27.05.2007
Yaklaşık dört yıl önce, yurt dışında yaşayan vatandaşlarımıza sunulan konsolosluk hizmetlerinin hızlandırılması, işlemlerin kolaylaştırılması ve başvuruların internet üzerinden de yapılması amacıyla başlatılan e-Konsolosluk uygulamasının kapsamı genişlemektedir. Bundan böyle Suudi Arabistan’da da, konsolosluk işlemlerinin bir bölümü için başvurular internet üzerinden de yapılabilecek, ayrıca harç ve posta bedelleri de kredi kartı kullanılarak ödenebilecektir.
Pasaport süre uzatımından askerlik ertelemesine ve bazı Noterlik işlemlerine kadar, yasalarımızın elverdiği ölçüde pek çok konsolosluk işlemi başvurusunun Internet üzerinden yapılabilmesi için öncelikle e-Konsolosluk’a üye olunması gerekmektedir. e-Konsolosluk’a üyelikle ilgili ayrıntılı bilgilere e-Konsolosluk (Üyelik İşlemleri, Yeni Kayıt) sayfalarından erişilebilir.
İlk aşamada interaktif kullanıma açılan konsolosluk işlemleri şunlardır:
·Yeni doğan çocukların doğum tescil başvurusu (evlilik içi ve evlilik dışı)
·Evlilik tescil başvurusu
·Ölüm tescil başvurusu
·Pasaport uzatma
·Pasaportların refakat hanesine çocuk kaydı
·Askere karar aldırma
·Bakaya işlemleri
·İlk ertelemeden sonraki askerlik erteleme başvuruları
·Dövizle askerlik taksit ödemesi
·Yedeklik yoklama bildirimi
·Düzenleme şeklinde yapılması gereken vekaletnameler dışındaki vekaletname ve feragatname işlemleri (bu işlemlerde vatandaşlarımıza yalnızca standart bir metin sağlanmakta ve metni yerel noterde veya yetkili makam önünde onaylatmaları ve sonrasında Apostille Tasdiki yaptırmaları gerektiği açıklayıcı bir notla bildirilmektedir.)
·Muvafakatname
·Yaşam belgesi başvurusu
·İkametgah ilmühaberi başvurusu
·Yurtdışına çıkış harcından muafiyet belgesi başvurusu
·Nüfus ve aile cüzdanı tercümesi başvurusu
·Yerel makamlarca düzenlenen evrak üzerindeki imza ve mühürlerin tasdiki
·Yabancı devlet vatandaşlığına geçme izni başvurusu
·İzinsiz yabancı devlet vatandaşlığına geçenlerin Türk vatandaşlığını koruma başvurusu
·Reşit olmayan çocukların çifte vatandaşlık tescil başvurusu
Harç ve posta bedeli yatırılması gereken işlemlerde ödemeler bundan böyle internet ortamında kredi kartı ile de yapılabilecektir.
e-Konsolosluk kullanımı ile ilgili olabilecek her türlü bilgi talebinizi Büyükelçiligimize iletebilirsiniz.
En iyi dileklerimizle,