Riyad Uluslararası Türk Okulu'nun, Okul Kantini Için Yapılacak Ihaleye Ilişkin Duyurusu Aşağıda Sunulmaktadır.

Riyad Büyükelçiliği 30.06.2008
T.C.
RİYAD BÜYÜKELÇİLİĞİ
RİYAD ULUSLARARASI TÜRK OKULU MÜDÜRLÜĞÜ
OKUL KANTİNİ İHALE DUYURUSU
Okulumuz kantininin işletmesi, 2008-2009 Eğitim- Öğretim Yılı için, Okul Kantin Komisyonu tarafından, 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 35 a maddesi gereğince kapalı teklif usûlu ihaleye çıkarılmıştır.
Buna göre;
1-1- İhalenin, yıllık muhammen(tahmin edilen) bedeli 100.000 SAR’dır.
2- İhale 3Temmuz 2008 Perşembe günü Saat:14.00’te, okulumuzda yapılacaktır. İhaleye katılmak isteyen vatandaşlarımız, belirtilen tarih ve saatte, tekliflerini kapalı zarf içinde,imzalayarak, Okul Kantin Komisyonu’na teslim edecekler.
3- Komisyon, tüm zarflar alındıktan sonra belirtilen saatte katılımcılar huzurunda zarfları açılacak ve teklifleri en yüksekten başlayarak sıralayıp ilan edecektir.
4- En yüksek teklifi veren kişi ile, teklif ettiği miktarın ¼’ünü ilk taksit olarak üç gün içinde okulun banka hesabına yatırması şartıyla sözleşme imzalanır. Belirtilen sürede yükümlülük yerine getirilmediği takdirde aynı şekilde sırasıyla ikinci ve üçüncü sıradaki kişiler davet edilir.
5-İhaleye katılanlar, Milli Eğitim Bakanlığı, Sağlık İşleri Daire Başkanlığı’nın 17 Nisan 2007 tarih ve B.08.0.SDB.0.31.06.01/1008 sayılı genelgesinde ifade edilen kurallar veSUUDİ ARABİSTAN TÜRK OKULLARI KANTİN İŞLETME TALİMATNAMESİ’ndeki hususları kabul etmiş sayılmaktadır. Gelecekte bu düzenlemelerin aksine hiçbir hak talep edemez.
OKUL KANTİN KOMİSYONU
İhaleye Katılacak Kişilerde Aranılacak Şartlar
1- Türk vatandaşı olmak.
2- Savcılıktan sabıkası olmadığına dair belge veya Konsolosluktan muvafakat belgesi almak.
3- Kefilinden muvafakat yazısı almış olmak.
4- Suudi Arabistan’da yasal ikamesi olmak ve okulun bulunduğu şehirde ikamet etmek.
5-Daha önce okullarımızdan herhangi birinde kantin işletip yükümlülüklerini yerinegetirmeyerek sözleşmesi feshedilmiş olmamak.
6- Bulaşıcı hastalığı olmamak(son bir ayda alınmış sağlık raporu ile belgelendirmek)
7-Okul yönetim kurulu üyesi , okul personeliile eş ve çocukları ihaleye katılamazlar.
e-mail : riyad@meb.gov.tr Tel : + 966 1 488 79 33
: riyadem@gmail.com Faks : + 966 1 488 79 33
P.O. BOX 94390 RIYADH11693