T.c. Kimlik Numarası

Riyad Büyükelçiliği 12.06.2008

Geçici ithalat rejimi kapsamında turistik kolaylıklardan istifade edilerek Türkiye'ye getirilen özel kullanıma mahsus kara taşıtlarına uygulanacak işlemler, 1.3.2007 tarih ve 26449 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 6 Seri No'lu Gümrük Genel Tebliği ile hüküm altına alınmıştır. Anılan tebliğin 7'nci maddesi 1'nci fıkrası gereği, Türkiye Gümrük Bölgesi dışında yerleşik Türk veya yabancı uyruklu kişilerin bu kapsamda beraberlerinde getirdikleri sözkonusu taşıtların, kara sınır kapılarımızdaki giriş-çıkış işlemleri "1 Nolu Taşıt Takip Programı"na kaydedilmektedir.

Sözkonusu programın sorunsuz çalışması, vatandaşlarımızla ilgili şahsi bilgilerin en doğru şekilde kaydedilebilmesi ve kara sınır kapılarımızda yığılmaların önlenmesi için, gümrük kapılarında, taşıtlarıyla birlikte ülkemize gelen vatandaşlarımızın T.C. Kimlik numaralarına mutlak surette ihtiyaç duyulmaktadır.

Taşıtlarıyla Türkiye'ye gidecek vatandaşlarımızın, gümrük kapılarında sorun yaşamamaları için, T.C. kimlik numaraları hakkında bilgi sahibi olmaları önemle duyurulur.

En iyi dileklerimizle,

T.C. Riyad Büyükelçiliği